Европа ще има 100 климатично-неутрални града до 2030г.

София и Габрово са българските градове са избрани да участват в мисията за климатично неутрални градове.

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви 100-те града в ЕС, които ще участват в мисията по програма „Хоризонт Европа“ за постигане на климатично-неутрални и интелигентни градове до 2030 г.

Една от новостите в програмата „Хоризонт Европа“ са петте мисии, с които предлагаме нов подход на работа ориентиран към въздействие. С мисията за градовете целим постигане на 100 климатично неутрални града до 2030г. Получихме рекорден брой кандидатури - 377, които са показателни за силния интерес и желание за действие от страна на градовете. Радвам се, че сред избраните 100 европейски града има два български – София и Габрово. 100-те града представляват 12% от населението на ЕС. Очаквам от тези градове да бъдат водещи центрове за постигане на климатична неутралност и се превърнат в европейски иновационни хъбове”, заяви Мария Габриел.

Българският еврокомисар сподели, че 360 милиона евро е финансирането до 2023г. Ключов елемент е разработването на договори за климата от избраните градове, адаптирани към конкретните местни условия. Всеки договор ще включва план за действие, времева рамка и инвестиционна стратегия, с цел постигане на климатична неутралност до 2030г. Те ще бъдат създадени в сътрудничество между регионалните и местни власти, гражданите, академичните и научните среди, бизнеса. Ползите за градовете включват и техническа помощ, работа в мрежа, споделяне добри практики чрез специално създадена за мисията платформа „Градове с нулеви емисии“.

Иновациите, гражданите и регионите са в центъра на решенията за постигане на климатична неутралност в Европа. Сътрудничеството, съвместното очертаване на предизвикателствата с гражданите на градовете и споделената отговорност при реализирането на инициативите за всеки град са в основата на мисията на първите 100 климатични неутрални града. От тях ще зависи те да са успешни и вдъхновят други да последват техния пример“, коментира още Мария Габриел.

Повече информация за мисията и 100-те избрани града:

EU Cities Mission: Meet the cities | European Commission (europa.eu)

Q&A: Selection of 100 Cities for EU Mission (europa.eu)

https://youtu.be/MbzPpUnzLzo