Европа - искам да знам - ТВ предаване на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца

Второто телевизионно предаване „Европа - искам да знам“ е посветено на Европа в цифровата ера. Целта на стратегията на Европейския съюз в областта на цифровите технологии е тази трансформация да е от полза за хората и предприятията и същевременно да помогне за постигането на целта за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. Комисията е твърдо решена това десетилетие да бъде цифровото десетилетие на Европа. Европа трябва да укрепи своя цифров суверенитет и да определи стандарти, вместо да следва чужди стандарти, като акцентира по-специално върху данните, технологиите и инфраструктурата. В предаването ще научите на кои четири основни точки се опира визията за цифровото десетилетие на ЕС и ще проследим как тази визия се реализира на практика.

https://www.youtube.com/watch?v=PM1pKcxsHvg&list=PLM9P3zHGI2Sm9d48KYUB-geEFXhnFiw1h&index=2&t=3s