Европа Директно взе участие в междунродна конференция на тема „ Кохезионната пол