Европа Директно Враца участва

 По време на работните срещи бяха представени работата на Политическата секция на Европейската комисия в България на мрежата Евро екип (EuroTeam),  комуникационната програма на Европейската комисия в България, предстоящи дейности и събития по повод 2013  Европейската година на гражданите,  национални и регионални инициативи на Информационното бюро на Европейския парламент в България, работа на Европейската комисия в България с медиите и др.

 
Конференцията бе уважена от г-н Антонис  Папакостас, ръководител на отдел „Връзка с гражданите“, ГД „Комуникация“, Европейска комисия, който  представи бъдещето на мрежата „Европа Директно“.