EUROPE DIRECT Враца поддържа активни контакти с училищата

На 9 февруари 2022 г.  се състоя среща в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство- Враца по повод домакинството им по проект « European civic attitude through social entrepreneurship », Програма Еразъм+,  с партньори от Италия, Турция и Румъния. Основна тема на проекта е социалното предприемачество, лидерство и управление на времето, значение на иновациите и предприемачеството от гледна точка на критичното и креативно мислене. По време на срещата участниците в проекта бяха запознати със същността на дейността на  ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца  и „ Клас Европа“ с участието на ученици от IX- те класове на гимназията.   Представено бе  изследването на Евробарометър „Бъдещето на Европа 2021“, както и препоръките от двата граждански панели „Изменение на климата, околна среда/здраве» и «Европейска демокрация/ценности, права, принципи на правовата държава, сигурност». EUROPE DIRECT Враца поддържа активни контакти с училищата в областите Враца и Монтана и насърчава използването на официални учебни материали на ЕС, като тези, които се съдържат в Къта за обучение, уебсайта на Парламента за образование и обучение и всички други подготвени официални материали от институциите на ЕС.