EUROPE DIRECT Враца поддържа активни контакти с училищата в областите Враца и Монтана

EUROPE DIRECT Враца поддържа активни контакти с училищата в областите Враца и Монтана и насърчава използването на официални учебни материали на ЕС, като тези, които се съдържат в Къта за обучение, уебсайта на Парламента за образование и обучение и всички други подготвени официални материали от институциите на ЕС. Центърът насърчава използването на тези учебни материали, като разпространява информация за тях чрез организирани демонстрации в образователни институции в областите Враца и Монтана, както и чрез разпространение на инфографика и рекламни материали директно в училищата и в електронната мрежа на Центъра чрез електронните си бюлетини.

На 20 декември се състоя среща с посланиците на Европейския парламент от Гимназия с Преподаване на Чужди Езици "Петър Богдан", гр. Монтана. На срещата бяха представени официални материали, изготвени и отпечатани от европейските институции и Къта за обучение (Learning Corner) . Младшите посланици обещаха да изготвят програма за своята работа през 2022 година, в която ще има съвместно организирани събития и срещи.