EU Industry Days 2022 „Индустрия 2022 и как младите хора се вписват“

Изданието за 2022 г. на водещото събитие EU Industry Days, организирано от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия“ на ЕК (DG GROW), се провежда от 8 до 11 февруари под мотото „Отключване на бъдещето: Индустриалните екосистеми на ЕС по пътя към зеления и цифров преход“. Повече от 80 регионални и местни събития се организират в целия ЕС и извън него като част от Дните на индустрията на ЕС 2022 г., за да се обсъди бъдещето на индустриалната трансформация и преход от регионална и местна гледна точка.

На 10 февруари 2022 г., в рамките на Дните на индустрията на ЕС 2022, а също и в светлината на Европейската година на младежта 2022, Европа Директно Враца проведе местното събитие „Индустрия 2022 и как се вписват младите хора“.

На събитието присъстваха представители на индустрията от МД Електроник България (производител на кабели за данни и електронни компоненти за автомобилната индустрия), Ромтех-3С ООД (разработва и произвежда електроника и електромеханични продукти) и Лесто Продукт ООД (производство на метални изделия за машини и оборудване, използвани в различни сектори на промишлеността). Те представиха пред младите хора в залата възможности за работа в своите компании и подчертаха важността и полезността на дуалното образование както за студентите, така и за бизнеса.

 Сред лекторите бяха представители на Регионалното управление на образованието Враца, дирекция „Бюро по труда“ Враца и Центъра за кариерно ориентиране Враца. Те представиха нуждите на индустрията в района от квалифицирана работна сила,  услугите, свързани с кариерното ориентиране и учебните паралелки по специалности в област Враца, които задоволяват нуждите на местната индустрията.

Ученици от няколко професионални гимназии във Враца (технически специалности, интериорен дизайн, бутикови облекла и др.) представиха част от своите училищни дейности и разработки. Те имаха възможността да обсъдят с представителите на индустрията въпроси относно бъдещи възможности за реализация. Събитието беше закрито след много ползотворна дискусия между всички заинтересовани страни и желание както на индустрията, така и на представителите на образователните институции да си сътрудничат за по-добрата професионална реализация на младежите във Враца и региона.

Обобщен репортаж от събитието можете да намерите тук : https://www.youtube.com/watch?v=B2_6GpWTizw&t=64s