ЕС помага с 3.5 милиарда евро на държавите членки, които приемат бежанци от Украйна

Европейската комисия изплати авансово над 3.5 милиарда евро на държавите членки, за да им помогне да се справят с пристигането на хора, бягащи от войната в Украйна. Плащанията по инструмента REACT-EU бяха извършени в рамките на действията на ЕС за сближаване за бежанците в Европа (CARE).

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „ЕС изразява солидарност с Украйна срещу нашествието на Русия, както и с нашите държави членки в усилията им за солидарност за посрещане на хората, бягащи от войната. Днес виждаме друг конкретен резултат от нашата солидарност с мобилизирането на кохезионни фондове там, където те са по-необходими.“

Комисарят по въпросите на работните места и социалните права Никола Шмит добави: „Хората, бягащи от войната в Украйна, се нуждаят от незабавна подкрепа, за да изградят отново живота си в безопасност. С тези авансови плащания държавите членки могат да предложат храна, настаняване, здравеопазване, образование, да помогнат за достъпа до работни места и повече възможности за нуждаещите се.“

След началото на инвазията на Русия на 24 февруари Комисията мобилизира всички усилия, за да подкрепи цивилното население, бягащо от войната, и да помогне на държавите членки да ги приемат и да се грижат за тях. По-специално тя въведе възможността за гъвкаво използване на наличните ресурси от политиката на сближаване в рамките на програмите за периода 2014—2020 г., възможността за 100 % съфинансиране и увеличаване с 3.5 милиарда евро на авансовото финансиране по линия на REACT-EU.

Държавите членки вече могат да се възползват в пълна степен от възможностите, предоставени от Комисията. Помощта на ЕС ще облекчи допълнителната тежест върху публичните финанси на държавите членки, тъй като разходите, които могат да бъдат покрити, са допустими със задна дата от датата на нахлуването в Украйна.

За България са налични повече от 148.3 милиона евро.

Подробна разбивка по държави можете да намерите тук.