Енергийно обновяване на българските домове

Европа Директно Враца участва на 04.10.2012 г. в събитие на Областния Информационен Център Враца, за представяне на схема "Енергийно обновяване на българските домове" по ОП "регионално развитие".
На участниците в срещата бе представена презентацията "Гражданството на ЕС и правата, свързани с него" . Отбелязано бе, че гражданството на Съюза и правата, свързани с него са едни от основните стълбове на Европейския съюз и че, за да отбележи 20 -годишнината от създаването на гражданство на Съюза по силата на Договора от Маастрихт от 1 ноември 1993 г., 2013 се обявява за Европейската година на гражданите.