"Единни в многообразието от езици"

Идеята на организаторите е участниците да продължат да представят свои фотографии до м.май 2012 г. и за Деня на Европа участниците ще бъдат наградени от център Европа Директно Враца.