Демографският атлас

Пандемията от COVID-19 промени Европа и света неимоверно бързо. Тя ще се отрази трайно върху начина, по който живеем и работим заедно. Пандемията настъпи в момент, когато Европа вече преминаваше през дълбоки демографски и обществени промени.

Демографски атлас е нов интерактивен инструмент, който помага за визуализиране, наблюдение и предвиждане на демографските промени в Европа. Чрез него може да се подава информация на няколко области на политиката — например здравеопазване, труд и образование, като данните са навременни, надеждни, съпоставими и се отличават с изключителна географска точност, за да се подпомогне по-доброто насочване на политиките на ЕС.