Да разказваш Европа - трансгранична онлайн работна среща

На 12.04.2021 г. се проведе трансгранична онлайн работна среща "Да разказваш Европа". Тя бе организирана от център Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата - Враца, съвместно с център Европа Директно Крайова, Румъния. В живота „важно“ не винаги означава интересно. Едно от комуникационните неудобства на важните неща за Европейския съюз (външни работи и политика на сигурност, евро и социален диалог, цифрова икономика и общество, регионална политика и т.н. ) е, че обикновено са скучни. Когато към тях прибавим и ситуацията на пандемия, в която работим, комуникирането на Европа става още по-трудна. Тази среща обмени практики между различните европейски мрежи за комуникация на Европа. Обсъдени бяха трудностите при комуникирането и бе изградена визия за бъдещи съвместни инициативи. Важните въпроси от дневния ред, по които участниците изказаха своето мнение, в приятелска, макар и онлайн, среда бяха :

1. Как пандемията се отразява на вашата приемаща организация/структура ?

2. Как пандемията се отразява на комуникацията с потребителите на вашите услугите? Има ли сериозен отлив от посещения на място ?

3. Какви трудности срещате, когато организирате онлайн събитие ?

4. Има ли промяна в интереса към определени европейски теми от потребителите на вашите услуги ?

5. Възможно ли са добри практики и иновативни модели на комуникация? Кои са те ?

В срещата взеха участие 29 представители на европейските мрежи от двете страни на река Дунав : Европа Директно, EEN, Европейски потребителски център, EURAS, организации работещи активно с Европейския корпус за солидарност.

Пълният запис на срещата можете да видитие тук : https://youtu.be/SNYBo7CDi1k