Да комуникираме Европа в партньорство ! - втора онлайн среща

Темата на втората онлайн среща бе "Политики и инициативи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС и различни европейски мрежи, свързани с диалога за бъдещето на Европа". Наши презентатори бяха г-н Теодор Стойчев, ръководител на бюрото на Европейския парламент в България, г-жа Елисавета Симеонова - Началник на отдел „Координация на секторните политики на ЕС“ в Дирекция „Политики и институции на ЕС“ на Министерство на външните работи и г-жа Габриела Томова, член на Управителен съвет на Национален младежки форум.
Конференцията за бъдещето на Европа е възможност за европейците да повлияят на посоката, в която ще се развива ЕС в следващите десетилетия и е най-съществения принос към диалога, към дебата за бъдещето на Европа.
В един свят, борещ се с пандемия и търсещ решения на дългосрочни предизвикателства като промените в климата, Европейският съюз се стреми към открит, демократичен дебат с всички европейци за това кои са най-важните въпроси и за подхода към тях. Тук ▶
https://youtu.be/xq-Ip7vcld4 можете да гледате запис на срещата.