Чайна „Европа“– пространство за дискусии и малки работилници

Чайна „Европа“– пространство за дискусии и малки работилници организира информационен център Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца. Тя бе посветена на Програмата „Еразъм+“. „Еразъм“ е една от най-популярните и успешни програми на ЕС. Започнала преди 30 години, тя е помогнала на над 9 милиона души да учат, да работят или да извършват доброволческа дейност в чужбина. В рамките на „Еразъм“ всяка година се установяват над 2000 международни партньорства.

В малката работилница „Какво предадох на другите и какво донесох от Еразъм+“ и дискусията на тема „Промяна културата на образованието към учене през целия живот“ участваха част от проектните екипи по програмата Еразъм+  на СУ „Христо Ботев“-гр. Враца, ПГТР – гр. Враца, ППМГ „Акад. Иван Ценов“- Враца, ПТГ "Никола Й. Вапцаров"- Враца, ПЕГ „Йоан Екзарх“- Враца . Всяко училище представи проектите по програма Еразъм+, които изпълнява или е изпълнявало. Малката работилница включваше представяне на характерни за  страни-партньори кулинарни ястия, приготвяне на традиционна закуска от Португалия,  театрални методи и практики за самоусъвършенстване, благодарение на менторска програма, игра на флорбол и поставяне на бизнес предизвикателства.

Разпространението и използването на резултатите са най-важните елементи от жизнения цикъл на проектите по програма „Еразъм+“. Те предоставят на участващите организации възможност да информират и да споделят резултатите и продуктите, с което да разширят въздействието от техните проекти, повишавайки ефекта от резултатите и обосновавайки европейската добавена стойност на програма „Еразъм+“.

Мария Панайотова, ръководител на център Европа Директно Враца, представи новата програма Ерамъз+  2021 – 2027 и провокира  участниците да създават партньорства помежду си.

Всички участници в Чайна «Европа» се обединиха около факта, че Програма „Еразъм +“ създава многобройни възможности за мобилност и сътрудничество в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Тя предоставя ценни умения и опит на участниците и помага за модернизирането на образованието, обучението и работата с младежта в цяла Европа.

Новата програма (за периода 2021 – 2027 г.) има за цел да бъде още по-приобщаваща, по-достъпна и по-устойчива. Сред важните цели са подкрепата на цифровия преход в европейското образование и подпомагането на изграждането на европейското пространство за образование. За да бъдат постигнати тези цели, новата програма е разработена така, че да бъде по-лесно достъпна от всякога за организациите.