Българите зад граница вече могат да получават информация за актуалните възможности за започване на работа в страната

Българите зад граница вече могат да получават информация за актуалните възможности за започване на работа в страната, както и полезна информация за условията на труд и живот у нас.

Тя е достъпна в новата рубрика "Работа в България" на сайта на мрежата за европейска трудова мобилност в България, която е част от Агенцията по заетостта.

Според главният експерт в департамент "Пазар на труда" в КНСБ Атанаска Тодорова това би било полезно за всеки един, който няма представа до каква степен в България са се променили както здравните, социално-осигурителните, така и данъчните закони.

На тази страница българските емигранти могат да видят условия на труд, актуална информация по отношение на детските градини, училищата достъпа до здравеопазване, нивата на трудовото възнаграждение.

Търсещите работа имат възможност да създават автобиография в самия сайт и директно да кандидатстват по обявените работни места.
http://eures.bg/index.php?lang=bg