9 май Ден на Европа 2022 Враца

Денят на Европа  бе организиран на открито в гр. Враца на 09 май 2022. Основна тема на този ден бе Европейската година на младежта 2022 .

Формираните европейски ателиета по време на празника имаха за цел да насърчат всички млади хора, особено тези с по-малко възможности, в неравностойно положение или принадлежащи към уязвими групи, да станат активни граждани и участници в положителна промяна.

Центърът популяризира сред широката общественост и гостите на Враца, под формата на пърформанси и с информационни материали възможностите, които политиките на ЕС предоставят на младите хора в подкрепа на тяхното личностно, социално и професионално развитие.

Денят на Европа бе организиран в широко партньорство с Ученически  общински съвет – Враца, Младежки дом Враца, ППМГ „Акад. Иван Ценов“,  ПТГ "Никола Й. Вапцаров" и Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца.

Подредени бяха информационни щандове. Посланиците на ЕП от ППМГ „Акад. Иван Ценов“- Враца проведоха информационна кампания „Европейски посланици за младежки дейности“. Представени бяха арт инсталации от отпадъчен материал и макет на „умна къща“, изработени от учениците на ПТГ „Никола Й. Вапцаров“-Враца. В европейските работилници за рисуване, и четене на европейска литература участваха по-малките малки и големи, а членовете на Ученическия общински съвет играха с младежите и гостите на града ни играта „Лов на съкровища“, по време на която разговаряха за различни политики на ЕС, вкл. политики за младежта. Празникът завърши с викторина и награждаване.