10 години България в ЕС: възможности пред образованието