Европейската комисия представя обща методика за тестване на качеството на храните в ЕС

15 Юни 2018

Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия в областта на науката и знанието е разработил обща методика, която позволява на националните органи за защита на потребителите да тестват и да сравняват състава и характеристиките на хранителни продукти, продавани със сходни опаковки в целия Съюз. Методиката ще бъде представена днес п...

Мария Габриел: Медийната грамотност и качеството на информацията са ключове за устойчивостта ни срещу онлайн дезинформацията

15 Юни 2018

Качеството на информацията е от съществено значение за способността на гражданите да правят информиран избор за собствения си живот и за обществата, в които живеят. Плурализмът изисква медиите да бъдат свободни, разнообразни, независими, за да могат да изпълняват ценната си роля на пазители на демокрацията. Свободата на медиите и плурализмът са изл...

Изборите през 2019 г.: колко депутати ще бъдат избрани от всяка страна

14 Юни 2018

Депутатите дадоха съгласието си на 13 юни по проекторешение на Европейския съвет, основано на по-ранно предложение на Парламента. То ще доведе до намаление на общия брой на депутатите, след като оттеглянето на Великобритания от ЕС влезе в сила, но също така ще осигури допълнителни депутатски места за някои страни. Новите правила, които ще важат за ...

Дронове: европейски правила за безопасни небеса

13 Юни 2018

Първите правила на ЕС за дроновете гарантират безопасност, уважение на личния живот, защита на данните и на околната среда. На 12 юни депутатите одобриха разпоредби, които налагат изисквания за всички безпилотни летателни апарати (дронове) да спазват норми за безопасност на въздушното движение....

Бюджет на ЕС: Насърчаване на сътрудничеството между данъчните и митническите органи за по-безопасен и по-проспериращ ЕС

11 Юни 2018

Европейската комисия предлага за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. мерки за по-добро и по-ефикасно данъчно и митническо сътрудничество между държавите членки....

Комисията предлага да се удвои финансирането за програмата "Еразъм" в бюджета на ЕС след 2020 г.

01 Юни 2018

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Европейската комисия предлага да се удвои финансирането за програмата „Еразъм“ до 30 милиарда евро, като 25,9 милиарда евро ще отидат за образование и обучение, 3,1 милиарда евро за младите хора и 550 милиона евро за спорта....

Финално гласуване за еднаквото заплащане и условия на труд за командировани работници

30 Май 2018

Работниците, временно командировани в друга държава от ЕС, ще трябва да получават еднакво заплащане за еднаква работа на едно и също място според нов проект, приет от Парламента....

#InvestEU: Финансирането от ЕИФ за иновативни малки фирми в Централна и Източна Европа нараства до половин млрд. евро

28 Май 2018

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит подписаха споразумение за увеличаване размера на гаранциите по линията InnovFin, насочена към развитие на иновациите. Целта е подобряване на достъпа до финансиране на иновативни малки и средни предприятия (МСП) и на малки дружества със средна пазарна капитализация в осем страни....

Европейската комисия обявява началото на процеса за намаляване на тарифите за роуминг между ЕС и страните от Западните Балкани

25 Май 2018

Лидерите на шестте партньори от страните от Западните Балкани подписаха днес в София Изявление за подкрепа за стартирането на Цифрова програма за Западните Балкани. Като част от този ангажимент те се договориха да подобрят инвестиционния климат за реализирането на цифрови проекти в региона и допринесат за стабилни, предсказуми и конкурентноспособни...

Комисар Мария Габриел: Намаляването на таксите за роуминг за Западните Балкани

23 Май 2018

Подписаното Изявление за подкрепа на Цифровата програма за Западните Балкани на най-високо политическо ниво показва как силната политическа воля води до реални действия. Пътната карта за намаляване на таксите за роуминг, която представих, е много конкретна стъпка и прекрасен пример как взаимодействието между политиката и икономиката носи ползи за о...

ЕК представя нови инициативи за укрепване на политиките за младежта, образованието и културата

23 Май 2018

Комисията ускорява работата по изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г., укрепването на културното измерение на Европейския съюз и засилването на участието на младежта с нов набор от мерки, включително нова стратегия за младежта и нова програма за култура....

Комисията и органите за защита на потребителите разкриват подвеждащи практики

22 Май 2018

Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите публикуваха резултатите от проверката в целия ЕС на 207 уебсайта, предлагащи стационарни или мобилни телефонни услуги, интернет услуги и услуги за видео и аудио стрийминг....

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>