Железопътни превози: нови правила укрепват правата на пътниците

13 Ноември 2018

Парламентът се подготвя да гласува правила, които ще наложат по-високи компенсации при забавяне на влак и ще гарантират съдействие за хората с увреждания....

Какво предстои в Страсбург: енергийна ефективност, телекоми, филмова награда LUX

12 Ноември 2018

По-ефективното използване на енергия, лимит за цената на международни разговори и филмовата награда LUX са сред темите на пленарната сесия от 12 до 15 ноември....

Хуманитарни визи: „правото да бъдеш изслушан, без да рискуваш живота си“

09 Ноември 2018

Предложение да се осигури на търсещите убежище възможност да поискат подслон в Европа по легален път ще бъде гласувано в Парламента на 14 ноември....

Отговорът на ЕС на промените в климата: чиста енергия и повече ефективност

08 Ноември 2018

Европейският парламент е на път да одобри нови цели на ЕС относно използването на възобновяеми източници на енергия и подобряване на енергийната ефективност....

Темите в ЕП тази седмица: бюджет на ЕС, търговско споразумение с Япония

06 Ноември 2018

В програмата на Парламента за седмицата са дългосрочният бюджет на ЕС, търговските отношения с Япония и правила за груповото онлайн финансиране....

Професионалното образование и обучение в основата на Европа: начало на третата Европейска седмица на професионалните умения

02 Ноември 2018

След успеха на първите две издания на инициативата Европейската комисия организира, в сътрудничество с австрийското председателство, третата Европейска седмица на професионалните умения, която ще се проведе от 5 до 9 ноември 2018 г. във Виена....

Украинският режисьор Олег Сенцов получава наградата „Сахаров“ за 2018 г.

30 Октомври 2018

Украинският филмов режисьор Олег Сенцов бе обявен на 25 октомври за носител на наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта....

Темите на изминалата сесия: околна среда, здраве, Шенген

29 Октомври 2018

Сесията на Парламента в края на октомври обърна внимание на качеството на питейната вода, замърсяването с пластмаса и използването на антибиотици във фермите....

Пътни такси в ЕС: по-справедливо таксуване според използването на пътя

26 Октомври 2018

Нови правила за пътните такси в ЕС обвързват събираните суми от водачите на превозни средства с разстоянията, които изминават по пътищата, и с емисиите....

Европейска комисия - Съобщение за медиите По-добро регулиране: Комисията очертава пътя за засилване на субсидиарността и пропорционалнос

24 Октомври 2018

Във връзка с предстоящите европейски избори и в контекста на дебатите за бъдещето на Европа, Европейската комисия представи промените, които възнамерява да въведе в процеса на определяне на политиките на ЕС, за да съсредоточи ограничените си ресурси върху по-малък брой дейности и да изпълнява политическите си приоритети по-ефективно....

Устойчивост към антибиотици: нови правила регламентират лечението на животни

23 Октомври 2018

Парламентът ще гласува мерки срещу масовата употреба на антибиотици в животновъдството, за да се избегне появата на повече организми, резистентни на лекарства....

Питейната вода в ЕС: по-добро качество и достъп

22 Октомври 2018

Парламентът гласува на 23 октомври правила за подобряване на качеството на питейната вода като по-евтина и достъпна алтернатива на бутилираната вода....

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>