Тренинг-обучение „Как да преподаваме правата на детето”

Какво научихте ?

 „...Научих как да изслушвам децата си, как да комуникираме заедно и да разсъждаваме по определена ситуация и как позитивно да ги възпитавам – със спокойствие и увереност...”.

 „...Научих много и в същото време, че има още неща, които бих искала да разбера и усетя...”

 „...Научих как в практиката да използвам различни ситуации, за да запозная детето с неговите права...”

„...Основното, което научих е, че трябва да възпитаваме децата с любов, веотдайност, търпение и разбиране. Всички сме хора, пълноправни и имаме и права и задължения...”

 

Какво мислите за това обучение?

 Родителите :

„... това обучение огромна необходимост за всеки родител. Бих искала много често да има такъв род обучение – и по-точно „Училище за родители”...”

„...изключително е полезно едно такова обучение за всеки един човек и родител, за да разбере начина по който правилно да възпитава своето дете...”.

 

Педагозите :

„...това е интерактивно обучение, отговарящо  на съвременните предизвикателства...”

„...хубаво е по-често да се организират подобни тренинг-обучения, за да се научават новости, които да се пригалат в работата ни с децата. Хубаво е създаването на социалните контакти по време на такива събития...”

 

Вторият  интерактивен тренинг на педагози от детските градини и родители от Враца, Монтана и Видин на тема "Как да преподаваме правата на детето", част от Кампанията "Правата на децата - Европейски уроци в детската градина", ще се проведе на  16-17 април 2011 година в гр. Враца обучителна зала на ТПП-Враца, пл. Христо Ботев, Дом на културата ІІ-ри етаж.