Стратегия на Европейския съюз в областта на цифровите технологии

Как STEM кабинетите и конкретно STEM кабинета в ПГТР – Враца  променя учебния процес и как новите технологии допринасят за готовността и мотивацията на учениците за бъдеща реализация ? 
Отговори на тези и други въпроси днес търсихме с директорът, главният учител и учениците от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца по време на подготовката на ТВ предаването на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца  „Европа - искам да знам“, посветено на Европа в цифровата ера.
Цифровите технологии определено променят живота на хората. В тази връзка е целта на стратегията на Европейския съюз в областта на цифровите технологии - да е от полза за хората и предприятията и същевременно да помогне за постигането на целта за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г.
Визията за цифровото десетилетие на ЕС се опира на четири основни точки. Първата от тях са УМЕНИЯТА. 
Минимум 80% от населението на Европа трябва да има основни цифрови умения. Също така трябва да бъдат подготвени 20 милиона специалисти по информационни и комуникационни технологии, като голям процент от този брой специалисти се пада на жените. Ето защо се дава голям приоритет на STEM науките в училищата, както и се финансира оборудване и обзавеждане на STEM кабинети - наука ( S НАУКА), технологии (T echnology) Инженеринг ( E ngineering) и математика ( М athematics).
А отговорите на тези въпроси и как протича един учебен час в тренировъчната учебна фирма, благодарение на STEM науките в ПГТР – Враца ще разберете скоро, гледайки второто телевизионно предаване на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца към Търговско-промишлена палата – Враца „ЕВРОПА – ИСКАМ ДА ЗНАМ“.