Срещи дискусии на тема „Заетост“

На всички участници в градовете бяха предоставени и анкетни карти за да изразят своето мнение относно  бъдещото на Европа. Резултатите на получените отговори са представени по-долу. 
 
Въпрос: Смятате ли, че мнението ви е взето под внимание в ЕС? 
 
да- 35,3%      не -  44,1%       не мога да преценя – 20,6%
 
Въпрос: Според Вас Европа означава ли солидарност между държавите членки? 
 
да-  82,4%       не -  17,6%     не мога да преценя – 0
 
Въпрос: Смятате ли, че Европа ще излезе от кризата по-силна? 
 
да- 53%     не -  26,4%    не мога да преценя – 20,6%
 
Въпрос: Ще изразите ли своето мнение, като гласувате на изборите за Европейски Парламент през 2014? 
 
да-  70,5%   не - 26,5%    не мога да преценя – 3%
 
Въпрос: Смятате ли, че председателя на ЕК трябва да се избира пряко от гражданите? 
 
да- 82,4%     не - 8,8%       не мога да преценя –8,8%
 
Въпрос: Смятате ли, че политиците трябва по-често да общуват с гражданите? 
 
да- 100%    не - 0     не мога да преценя – 0
 
Въпрос: Искате ли по-силен политически ЕС? 
 
да- 91,1%     не -  5,9%    не мога да преценя – 3%