Среща дискусия

 При голям интерес протече срещата-дискусия на тема „ Европейска рамка за младежка гаранция за работни места и обучение, Програмите „Еразъм +“ и „Хоризонт 2020“ – готови ли сме да ги разберем и приемем за свои“, която център Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца организира с участието на депутата от Европейския парламент г-н Ангел Джамбазки. След краткото представяне на Младежката гаранция,  Програмите „Еразъм +“ и „Хоризонт 2020“  младите хора, присъстващи на дискусията, задаваха въпроси касаещи признаването на професионалната квалификация и бъдещето на Европейската професионална карта, като улеснение на процеса за признаване. Представителите на Младежкия парламент във Враца отправиха предложение към г-н Джамбазки, в качеството му на евродепутат, да представи пред своите колеги идеята за регламентиране на Европейска доброволческа карта. Потребността от такава, младежите обосноваха от една страна с липсата на Закон за доброволчеството в България (вероятно и в други страни членки на ЕС), а от друга оценявайки доброволческия  труд, включително в друга страна – членка на ЕС,  като огромна възможност за придобиване на неформални знания и умения, които да бъдат признавани от работодателите при започване на работа.  

 
Участниците в дискусията се обединиха в следните заключения от разискванията по темата : За да разберем напълно и да приемем за свои тези Програми, чиято основна цел е да се намали младежката безработица, всички ние трябва променим мисленето си в посока отговорно отношение към образователния процес, получаване на повече знания и умения, които професионално да реализираме в страната си, в България. Това, обаче, би било недостатъчно, ако не се случат реформите в образованието. По-конкретно, ако не се въведе дуалната система за обучение, ако не се даде преференциална възможност на работодатели да се включат в изпълнението на Гаранцията за младежта на национално ниво. Не е достатъчно и обществеността да има информация за възможностите, които тези „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“ предоставят. Необходима е инициативност за иновации и за включване постиженията на науката в производствените процеси на предприятията. В края на срещата участниците  заявиха удовлетворението си от проведеното събитие и изявиха желание за нови срещи по проблеми на младите хора. Г-н Джамбазки изяви готовност, да организира за тях посещение в Брюксел, където да се запознаят от близо с работата на европейските институции.