Справедливост и солидарност между държавите членки - второ онлайн занимание на Клас Европа

На 28 март 2022 година се проведе второто онлайн занимание на Клас Европа. Темата на заниманието бе „ Справедливост и солидарност между държавите членки». Представени бяха целите на ЕС : насърчаване на мира, ценностите на Съюза и благоденствието на неговите граждани; осигуряване на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, като същевременно се предприемат подходящи мерки по външните граници за регулиране на предоставянето на убежище и имиграцията и за предотвратяване и борба с престъпността.

На фокус последователно бяха :

- Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС), който е създаден за реагиране при големи природни бедствия и като израз на европейската солидарност с регионите, засегнати от бедствия в рамките на Европа;

- Войната в Украйна и мащабната политическа, финансова и хуманитарна помощ на ЕС за Украйна (Механизмът за гражданска защита на ЕС и Механизмът за временна закрила);

- Европейският корпус за солидарност, програма на ЕС за финансиране на млади хора, които желаят да участват в дейности за солидарност в различни области.