През 2023 г. единният европейски пазар става на 30!

От създаването си през 1993 г. насам единният пазар спомогна за улесняването на ежедневието на хората и предприятията, подхранвайки работните места и растежа в целия ЕС. Това е едно от най-големите постижения на ЕС. Днес единният пазар продължава да бъде движещата сила на ЕС за справяне с новите предизвикателства. Тя може да помогне за намиране на решения за справяне с изменението на климата, за изграждане на чисти и сигурни енергийни доставки и за подкрепа на цифровизацията на нашата икономика. Единният пазар е и гръбнакът на устойчивостта на Европа, като ѝ позволява да излезе по-силна от пандемията от COVID-19 и настоящата енергийна криза, като помага на дружествата да диверсифицират своите вериги на доставки и да намерят нови бизнес възможности.