„Отворена врата за поколенията“ среща дискусия за европейските ценности