Нови участия в мрежата EUROPE PROVIDERS NET

"ЕВРОПА В УЧИЛИЩЕ - Да се научим да живеем заедно " - прекрасен повод за успешна среща и работа в мрежа ! ????????
„Ние сме част от Европейския съюз и би трябвало да знаем какво означава този ЕС, как се взимат решенията там. Всичко това се изгражда в училище. Активни граждани могат да бъдат създадени в училище " - проф. Ингрид Шикова.
Към мрежата EUROPE PROVIDERS NET /“European Union in North-West Bulgaria“ / се присъединиха проф. Ингрид Шикова, член на Team Europe, и National Association of the Bulgarian European Clubs - NABEC.