Не е нужно да живеете в страна от ЕС, за да имате сметка там

Шандор започва работа в компания, намираща се в Словения, като продължава да живее в Унгария. Компанията иска той да си открие банкова сметка в Словения, за да му превежда заплатата в нея.

Той намира словенска банка близо до своята работа и поисква да си открие основна сметка там. От банката му позволяват това, въпреки че не живее в Словения.

Банките не могат просто да ви откажат да си откриете основна сметка, понеже не живеете в страната.