Медийни посещения #EUinMyRegion

Медийните посещения #EUinMyRegion са програма за изследвания, отворена за местни и регионални журналисти и създатели на съдържание от Европейския съюз. Журналистите, завършващи програмата, ще имат по-добро разбиране за политиките на ЕС, особено за политиката на сближаване, и ще се свържат с колеги журналисти от други държави-членки на ЕС и региони. Програмата ще включва онлайн обучение (2 часа) един ден преди началото на студийното пътуване. Студийното пътуване до Брюксел ще продължи два дни и ще включва сесии относно институциите, структурата и процедурите на ЕС; политиката на сближаване на ЕС; начините, по които ЕС се справя с измами и нередности със средствата; срещи с експерти от Комисията; инструменти за данни за журналисти и посещения на проекти или на други институции на ЕС. Очаква се около 40 журналисти от всички държави-членки на ЕС да се присъединят към всяко студийно пътуване. Европейската комисия ще покрие разходите за пътуване и настаняване за журналистите, участващи в програмата. Моля, имайте предвид, че програмата ще бъде на английски език. Няма да бъде осигурен превод. Повеме информация ще намерите тук : https://www.euinmyregion-mediatrips.eu/