КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРЕ РАЗРАБОТЕН УРОК НА ТЕМА „ВНИМАНИЕ! ДО ТЕБ СТОИ ДЕТЕ!”

Цел на конкурса : Да се създадат и популяризират различни методи за преподаване правата на детето, въвличане на родители в активни дейности, свързани с правата на детето. 

Срок за предаване на разработените уроци :

Първа дата : 16.май 2011 г. в информационния център Европа Директно Враца,
гр. Враца, ул. Христо Ботев 24 или по мейл на адрес : eudirect-vratsa@online.bg

Втора Дата : 14.октомври 2011 г. в информационния център Европа Директно Враца, гр. Враца, ул. Христо Ботев 24 или по мейл на адрес :
eudirect-vratsa@online.bg

!!! Забележка : С определянето на две дати, предоставяме на потенциалните участници по-голям времеви диапазон, предвид лятната ваканция. Ще бъдат направени две класации – едната до 16.май 2011 за провеждане на открити уроци до края на м. Юни 2011 г. И другата до 14.октомври 2011 за провеждане на открити уроци до края на м.ноември 2011. !!!

Изисквания към участниците : Да са преминали през обучението на тема тема „Как да преподаваме правата на детето”
Уроците трябва да съдържат следната информация:
Тема на ситуацията, име на педагога и детската градина в която работи
1.    Образователно направление
2.    Задачи
3.    Очаквани резултати
4.    Предварителна подготовка
5.    Методи
6.    Средства
7.    Ход на ситуацията

Критерии за оценка :
•    Оригиналност и интерактивност на урока/ситуацията
•    Съответствие с темата
•    Яснота на посланието
•    Включване на родители и използване на повече и разнообразни материали

Кой ще оценява разработения урок :
Оценяването ще се извърши от жури, съставено от представители на инициаторите на конкурса и представител на Регионалните инспекторати по образованието Враца, Видин и Монтана.

Какви ще са наградите : Участникът от всеки Областен център – Видин, Враца, Монтана, спечелил първо място ще получи грамота за участие и информационни материали по темата, осигурени от Представителството на ЕК в България и център Европа Директно Враца.
Център Европа Директно Враца ще подпомогне и популяризира изнасянето на спечелилите конкурса открити уроци на тема „Внимание! До теб стои дете!” във Враца, Видин и Монтана, с широко участие на медии и заинтересовани институции.


За повече информация:
Европейски информационен център Европа Директно Враца
тел. 092/660271, 660273
E-mail: eudirect-vratsa@online.bg