Конкурс за най-добре разработен урок на тема „Ние говорим на един език – европей

Журито оцени високо всички уроци за тяхната оригиналност и интерактивност, съответствие с темата, яснота на посланието и използването на разнообразни материали.

Публичното изнасяне на тези открити уроци  се състоя както следва :

 

18.11.2013 г. от 14.00 часа в ОУ "Христо Ботев", с. Остров, общ. Оряхово - Тема : „Хей, физика, здравей“/образователно-развлекателен урок под формата на шоу спектакъл/

26.11.2013 г. от 10.00 часа в СОУ „Петко Рачов Славейков”, гр. Видин

Тема: Видин – моят град, Предмет: Български език и литература, чужди езици изучавани в училището

27.11.2013 г. от 11.00 часа във ФСГ „Васил Левски“, гр. Монтана

Тема: Ресурси Урок за икономически знания и умения с интегриране на придобитите компетентности по английски език.

28.11.2013 г. от 12.35 часа в СОУ „Христо Ботев“, гр. Враца

Тема : Българският книжовен език през вековете

 

Конкурсът е част от Кампанията " Ние говорим на един език - европейски"  на център Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца.

Кампанията е насочена към преподаватели по български, английски, немски, френски, испански и други европейски езици в средните образователни училища и професионалните гимназии от Северозападния регион и към учениците от тези училища и има за цел да изгради умения в учащите се за резултатно възприемане на „съобщения” на различни езици и комуникативни компетентности, които да им осигурят способности да гледат на себе си като на граждани на Европа.

 

Открит урок „ Българският книжовен език през вековете“ в СОУ „Христо Ботев“ гр. Враца  : http://www.youtube.com/watch?v=bLnKguZpVac&feature=c4-overview&list=UUls433wLWUDa0y-EFkO1Lag

Открит урок  „Хей, физика, здравей“ ОУ "Христо Ботев", с. Остров, общ. Оряхово  I-ва част : http://www.youtube.com/watch?v=fn37nBI-9AQ&feature=c4-overview&list=UUls433wLWUDa0y-EFkO1Lag

Открит урок  „Хей, физика, здравей“ ОУ "Христо Ботев", с. Остров, общ. Оряхово  II-ра част : http://www.youtube.com/watch?v=HZeHPNzQHFk&feature=c4-overview&list=UUls433wLWUDa0y-EFkO1Lag