Клас Европа - четвърти виртуален урок

Четвъртият урок на Клас Европа се проведе онлайн, а темата бе ""Дигиталните удостоверения ЕВРОПАС и нашето бъдеще".

Какво предствлява Европас профилът? Потребителите в Европас могат да създадат безплатен профил, за да запишат всички свои умения, квалификации и опит на едно сигурно място онлайн. Потребителите могат да въведат целия си трудов и учебен опит, своите езикови умения, цифрови умения, информация за проекти, доброволчески опит и постижения. Освен това те могат да съхраняват своите дипломи, референтни писма или други документи в своя лична Европас библиотека. Можете да научите как да създадете добра автобиография и мотивационно писмо. Как да изградите #ListeningSkills и да развиете своите умения чрез доброволческа дейност, благодарение на Европейски корпус за солидарност.

https://youtu.be/QvJX7ljiczU