Кампания „Вътрешен пазар и работа в ЕС”

На 30.август 2011 г. от 9.00 часа в офиса на Центъра се проведе тренинг на безработни млади хора на тема "Аз съм вашия служител". 11 младежи придобиха умения да представят себе си по време на интервюта с работодатели, да оформят своя Europass, да търсят информация и работа на страницата на EURES . Инициативата се организира съвместно с Дирекция Бюро по труда Враца и Националният Europass център към Центъра за развитие на човешките ресурси, който ни предостави  материали за обучението.

"Презентацията от тренинга "Аз съм Вашия служител!" можете да видите тук!