"Как ЕС допринася за положителната промяна в живота на хората" - Клас Европа

На 21 февруари  се състоя първото занимание за тази година с Клас Европа на тема "Как ЕС допринася за положителната промяна в живота на хората" . Учениците се запознаха с механизмите за определяне целите и правилата на ЕС. 
По време на урока бе дискутирано какво прави ЕС в полза на европейските граждани в приоритетни области на политики. Обърнато бе внимание на политиките : здравеопазване, Европейския зелен пакт, климат и околна среда, Общата селскостопанска политика и качествено образование.