Годишната координационна среща

ЕС - възможностите и предизвикателствата през 2013 г., политиката на разширяване на ЕС, кризата в Еврозоната, Многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014-2020, предстоящата през октомври Седмица на Единния пазар и др.