Годишна координационна среща на европейските информационни мрежи в България

Целта на организираната традиционна координационна среща бе да събере редставители на всички европейски информационни мрежи, които действат в България, във форум, на който да се обменят добри практики и да се обсъдят възможности за бъдещо сътрудничество между мрежите.

По време на срещата бяха представени политическите приоритети на Европейския съюз за 2012 година, Team Europe Junior 2011 и на Европейската година на Доброволчеството 2011 от членове на екипа Team Europe Junior 2011. По време на изложението на европейските информационни мрежи, Европа директно Враца представи издадената брошурка «2011 – Европейска година на доброволчеството» .

  «Световното кафене» предизвика интересни дискусии върху 5 политики на ЕС – Разширяване, Доброволчество, Вътрешен пазар, Защита на Потребителите и нова Селскостопанска политика