Европейската комисия приема нова стратегия за химикалите, насочена към нетоксична околна среда

Европейската комисия прие Стратегията на ЕС за устойчивост в областта на химикалите. Стратегията е първата стъпка към постигането на амбицията за нулево замърсяване с цел осигуряване на нетоксична околна среда, обявена в Европейския зелен пакт. Стратегията ще стимулира иновациите за безопасни и устойчиви химикали и ще повиши защитата на човешкото здраве и околната среда от опасни химикали. Това включва забрана за употребата на най-вредните химикали в потребителски продукти като играчки, артикули за деца, козметични продукти, детергенти, материали, предназначени за контакт с храни, и текстил, освен ако не се докаже, че тя е от съществено значение за обществото, и гарантиране на по-безопасна и устойчива употреба на всички химикали.

Стратегията определя конкретни действия, за да бъдат химикалите безопасни и устойчиви още при проектирането и всички техни ползи да бъдат оползотворени без вредни последици за планетата и за настоящите и бъдещите поколения. Предвидени са редица действия за иновации и инвестиции, които да съпътстват химическата промишленост по време на прехода. Стратегията също така насочва вниманието на държавите членки към възможностите, които предлага Механизмът за възстановяване и устойчивост, за инвестиции в екологичния и цифровия преход на промишлените сектори на ЕС, в това число и на химическия сектор.