Европа Директно Враца участва

 На 08.02.2013 г. екипът на Европа Директно Враца участва в организираната от Търговско-промишлена палата – Враца и информационен и иновационен център EEN Враца среща дискусия с г-н Ивайло Калфин – депутат в Европейския парламент. Обсъждани бяха приоритетите на Европейския съюз за периода 2014-2020 година, бюджета на Съюза, многогодишната финансова рамка, промишлената политика на Съюза и прилагането на нови технологии, включително мерките във връзка с малките и средни предприятия. Акцент в разговора бе участието на г-н Ивайло Калфин в Интергрупа „Младеж” в Европейския парламент. Такава група се създава за първи път в историята на институцията. Тя ще се занимава със: социалното включване, активното гражданство, образованието и мобилността на младите хора. Приоритетна задача на членовете й е да идентифицират най-неотложните проблеми на младите по време на кризата и да изработят предложения за решаването им. Ивайло Калфин е единствения български депутат в Интергрупа „Младеж” в Европейския парламент.