EURES информационен ден за работодатели от община Ловеч

Срещата бе открита от  Мария Василева - Директор на ДБТ Ловеч.

Център Европа Директно Враца предостави много информационни материали на участниците в срещата.