Доброволци от Европейския корпус за солидарност във Враца

Европа Директно Враца участва в кръгла маса на тема "Състояние на младежките политики в общините Видин и Враца : възможности за трансфер на успешни европейски практики", организирана от сдружение "Активно общество", гр. Видин.

Кръглата маса бе и повод да се срещнем с доброволците от Корпуса за солидарност във Враца, които представиха успешни практики за младежки дейности в Армения и Турция. Планирани бяха последващи срещи за запознаване с работата на Европа Директно Враца и участия в заниманията на Клас Европа.

Европейският корпус за солидарност обединява младите хора, за да изгради по-приобщаващо общество, като подкрепя уязвимите хора и отговаря на обществените предизвикателства. Той предлага вдъхновяващо преживяване за младите хора, които искат да помогнат, да се учат и да се развиват, и предоставя единна входна точка за такива дейности на солидарност в целия Европейски съюз.

Корпусът създава повече и по-добри възможности, обхващащи широк кръг от области, като интеграция на мигрантите, екологични предизвикателства, предотвратяване на природни бедствия, образование и младежки дейности. Той също подкрепя националните и местните участници в усилията им да се справят с различните обществени предизвикателства и кризи.

Европейският корпус за солидарност има за цел да допълни усилията, полагани от държавите членки, за подкрепа на младите хора и облекчаване на техния преход от образование към пазара на труд в рамките на Младежката гаранция, като им предостави допълнителни възможности за стартиране на пазара на труда под формата на стажове или работни места в области, свързани със солидарността в съответната държава членка или в чужбина.

Дейностите на Европейския корпус за солидарност подкрепят целите на настоящата Младежка стратегия на ЕС, която насърчава трансграничното доброволчество сред младите хора, както и предложението на Комисията за нова стратегия на ЕС за младежта за 2019-2027 г., която има за цел да насърчи младите хора хората да станат активни граждани, агенти на солидарността и положителните промени за общностите в Европа, вдъхновени от ценностите на ЕС и европейската идентичност.