„Да предадем идеите на Европа в училищата : ползите от членството в ЕС за европе