COVID-19: Подготовка за следващата фаза на пандемията

Комисията призовава държавите членки да ускорят подготовката си за следващата фаза на пандемията

Европейската комисия предлага набор от действия за управление на настоящата фаза на пандемията от COVID-19 и за подготовка за следващата. Комисията призовава държавите членки да предприемат действия преди есента, за да се осигурят бдителност и непрекъсната координация на подготвеността и реакцията в областта на здравеопазването.

В тази връзка Комисията приканва държавите членки:

  • да ускорят поставянето на ваксини и бустерни дози, като вземат предвид едновременното разпространение на COVID-19 и сезонен грип;
  • да създадат интегрирани системи за наблюдение, които вече не се основават на идентифицирането и докладването на всички случаи на COVID-19, а на получаването на надеждни и представителни оценки;
  • да продължат целевото тестване и секвениране на достатъчно проби с цел точна оценка на разпространението на вариантите и откриване на нови варианти;
  • да инвестират във възстановяването на здравните системи и да направят оценка на по-широкото въздействие на пандемията върху здравето;
  • да прилагат координирани правила на ЕС за осигуряване на свободно и безопасно пътуване както в рамките на ЕС, така и с международните партньори;
  • да подкрепят разработването на следващото поколение ваксини и терапевтични средства;
  • да засилят сътрудничеството срещу разпространението на невярна информация и дезинформация относно ваксините срещу COVID-19;
  • да продължат усилията си за солидарност в световен мащаб и подобряване на глобалното управление.

Повече информация ще намерите в документа тук