Чуждоезиков център в Регионална библиотека Враца

 Партньор в инициативата беше и Търговско – промишлената палата Враца, център Европа Директно Враца, които подариха книги за новия център на библиотеката, а на ентусиазираните доброволци подариха тениски и издадената от тях брошурка по повод 2011 Европейската година на Доброволчеството. С тази инициатива Регионална библиотека запълва една празнота в обслужването на потребителите и е отворена за предложения, нови инициативи, свързани с Чуждоезиковия център.