Чайна „Европа“ – пространство за дискусии и малки работилници - ВТОРО ИЗДАНИЕ

Второто издание на Чайна „Европа“, което организирахме с нашият партньор Младежки дом Враца  се състоя на 27 март 2019 година от 18.00 часа в Сладкарницата на Младежки дом Враца. Посветихме го на 

ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ, МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ИНОВАЦИИ

Малката работилница „Дигитални умения“ и дискусията на тема „Младежка заетост и иновации“ даде възможност на участниците да покажат и разкажат за свои иновативни разработки и нови, специални умения, свързани с дигитализацията.

Предизвикахме дискусия за това, какви нови умения (предвид бързо променящата се дигитална външна среда)  за иновативните и креативните работни места на бъдещето  трябва да притежават младите хора и МОГАТ ЛИ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ (и/или недостатъчната информираност) ДА ДЕМОТИВИРАТ МЛАДИТЕ ХОРА.

 ПИХМЕ ЧАЙ И СЕ ЗАБАВЛЯВАХМЕ !