„Бъдещи „зелени” предприемачи”

Приключи първия етап от кампанията на информационен център Европа Директно – Враца към Търговско-промишлена палата – Враца, наречена  „Бъдещи „зелени” предприемачи”, част от работната програма на Центъра за 2020 година.

При голям интерес се проведоха обученията на учители и ученици за писане на проекти на тема „Зелена” и/или „Кръгова“ икономика – нов свят за предприемчивия ум” във Враца и Монтана.

Над 100 ученици и учители от средни училища и професионални гимназии във Враца и Монтана бяха запознати с това „що е „зелена икономика” и кръгова икономика”. Интерактивното обучение цели да създаде у младите хора стремеж да станат такива предприемачи, от които нашето общество се нуждае все повече : креативни, динамични и решени да направят Европа по-добро място за живеене. По време на обучението Европа Директно Враца стимулира учениците да мислят за социалната и екологичната отговорност, докато разработват своята «зелена» идея. Насърчаваме участниците, а чрез тях и техните родители и приятели, да мислят извън общоприетите рамки, да насочат вниманието си към малките проблеми, които искат да решат – и да го направят !

Европа Директно Враца обявява регионален конкурс за проект на тема „Моят „зелен” бизнес”. В регионалния конкурс са поканени да участват обучените да пишат проекти по темата екипи.

Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца очаква до края на м. февруари 2021 г. учениците да представят разработено проектно предложение по темата, след защитаването на които най-добрите идеи ще получат подкрепа от Центъра, за да бъдат те реализирани до средата на м. април 2021 г.

Училища, включени в инициативата на Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца :

Враца и Мездра : СУ „Козма Тричков“- Враца;

Монтана : Ученически Евроклуб към  ПМПГ „Св. Климент Охридски”-Монтана,  ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана.