9 май Ден на Европа 2022 Монтана

Денят на Европа  бе организиран на открито в гр. Монтана на 11 май 2022. Основна тема на този ден бе Европейската година на младежта 2022 .
Формираните европейски ателиета по време на празника имаха за цел да насърчат всички млади хора, особено тези с по-малко възможности, в неравностойно положение или принадлежащи към уязвими групи, да станат активни граждани и участници в положителна промяна.
Денят на Европа бе организиран в партньорство с Областен Информационен Център Монтана и Ученически Общински Съвет – Враца.
В разговори с млади хора за бъдещето на Европа, нейната история и различните политики - най-вече тези, свързани със Зелената сделка, енергетиката и бюджета на ЕС - премина Деня на Европа в Монтана. В игри и дебати по европейски казуси, и с обещания за още подобни срещи и съвместни инициативи.