Жените в Европейския парламент (инфографика)

 

Данните показват, че делът на жените сред членовете на Европейския парламент неотклонно нараства през годините, макар че все още става далече от този на мъжете. 

Между 1952 г. и 1979 г. само 31 жени са били членове на ЕП. При първите избори за Европейския парламент през 1979 г. делът на избраните жени е бил 15,2%. От тогава той се увеличава и е достигнал 36,4% към момента.

Делът на жените депутати в ЕП е над средната стойност за света и за националните парламенти в Европейския съюз.

 

 

 

Броят на жените на висши позиции в ЕП също расте. В момента пет от 14-те заместник-председатели на Парламента са жени, както и 11 от 23-мата председатели на комисии. През предишния мандат е имало 3 жени заместник-председатели и осем председатели на комисии. 

В доклад от януари 2019 г. за интегрирането на принципа на равенството на половете в ЕП депутатите призоваха европейските политически партии да осигурят баланс между половете в ръководните органи на Парламента през следващия мандат.