Темите в ЕП тази седмица: права на родителите, разлики в качеството на стоките

Баланс между личен и професионален живот

Предложение да се дадат на бащите 10 дни платен отпуск след раждането на детето им ще бъде гласувано в комисията по социални въпроси. Законодателството регламентира и правото на родителите да имат по-гъвкаво работно време, както и право на отпуск за хора, грижещи се за деца.

Сексуален тормоз

Комисията за равенството на половете гласува препоръки за борба със сексуалния и психическия тормоз на работа, на обществени места и в политическия живот. Докладът също така уточнява какво представляват различни форми на насилие, основано на пола.

Различно качество на продуктите

Тестове показаха разлики в качеството на стоките, рекламирани и продавани под едно и също име и с еднаква опаковка в различни страни от ЕС. Комисията по вътрешен пазар на ЕП ще гласува мерки за справяне с проблема.

Електронна сигурност

Комисията по промишленост гласува за въвеждане на схема за сертифициране на сигурността на софтуера и на „интелигентни“ домашни уреди като перални машини, сушилни и хладилници. Правилата предвиждат и засилване на функциите на Агенцията на ЕС за електронна сигурност (ENISA).

Електронни услуги 

Правила, които ще гарантират достъпа на граждани и бизнеса до електронни услуги като подаване на данъчна декларация или регистрация на кола ще бъдат гласувани в комисията по вътрешен пазар. Депутатите постигнаха предварително споразумение по темата със Съвета през март.