Темите тази седмица в Парламента: данъчни измами, родители, авторско право

Данъчни измами и избягване на данъци

След 12 месеца работа и изслушвания на финансови министри, експерти и представители на националните власти, специалната комисия на Парламента за борбата срещу избягването на данъци гласува своя доклад с препоръки.  

Авторско право

Комисията по правни въпроси ще гласува по споразумението, което преговарящите от Парламента и Съвета постигнаха за защитата на авторското право онлайн. Новите правила целят да гарантират, че правата и задълженията във връзка с авторското право важат и в интернет и че тези, които създават съдържание, получават справедливо заплащане от големите интернет компании.

Баланс между работа и личен живот

Комисията по заетост гласува правила за баланса между работа и личен живот. Целта е да се гарантират минимални права и за двамата родители във всяка страна членка и да се стимулира участието на жените на трудовия пазар. 

Конференция за смъртното наказание

Европейският парламент ще бъде домакин на откриването на Световен конгрес срещу смъртното наказание, с повече от 1 000 участници от над 140 страни.