Внос на газ: нови правила за газопроводи от страни извън ЕС

На 4 април Европейският парламент ще гласува за разширяването на обхвата на правилата на ЕС за газовия пазар и включването в тях на газопроводи, започващи от страни извън ЕС. Новите правила ще важат и за „Северен поток“ 2 ‒ спорен проект за газопровод с дължина от над 1 200 км, свързващ Русия и Германия през Балтийско море.

Частите от подобни газопроводи, които попадат на територията на държави от ЕС (включително в техните териториални води), ще трябва да отговарят на изискванията към газопроводите, които не излизат извън границите на ЕС.

Това означава, че производството и доставката ще трябва да бъдат отделени от преноса на природен газ, което ще позволи и на други оператори да ползват капацитета на тръбите. Правилата налагат и задължение за прозрачно регулиране на транзитните такси.

Изключения от прилагането на правилата са възможни, но само с одобрението на Европейската комисия.

Твърде често доставката на газ се използва като политическо оръжие“, заяви председателят на комисията по енергетика в ЕП Йежи Бузек (ЕНП, Полша). Ние не можем да спрем нечистите намерения на другите, но можем да се въоръжим с пълна правна яснота и последователност на съществуващото законодателство. Това е, което цели енергийният съюз, както и тази изменена директива“.

Потреблението и вносът на газ в ЕС

Около една четвърт от енергийното потребление в ЕС идва от природен газ, който се използва главно за отопление на домове и производство на електричество. 

Над 70% от използвания природен газ в ЕС се внася, като нуждите от външни доставки се очаква да растат. Това на практика означава, че много страни в ЕС са до голяма степен зависими от вноса.

Основни доставчици и маршрути

По данни за третото тримесечие на 2018 г. Русия е основният доставчик на газ за ЕС (47% от вноса), следват Норвегия (34%) и Алжир и Либия (общият им дял от вноса е 8,6%). Останалата част от вноса достига Европа с кораби под формата на втечнен газ. 

Около половината от руския газ за Европа се пренася през Украйна, около 20% идват през Беларус, а 30% - през газопровода „Северен поток“ 1. Завършването на проекта „Северен поток“ 2 може да доведе до пренасочване на част от газовите потоци.